Содржина

 • 1

  Основа на духовниот напор - редовна практика!

  • Добредојдовте во вашето дигитално јога-студио

  • Видео за почеток ;)

 • 2

  Обраќања

  • Место за насоки и дополнувања

  • Насоки после првиот месец

  • За бандите, понатаму

  • За љубопитството и храброста

 • 3

  Јогиска видео практика на простирка

  • Седнуваме на простирка

  • Јога видео1

  • Јога видео2

  • Јога видео3

  • Јога видео4

  • Јога видео5

  • Јога видео6

  • Дишење на кратко - основи

  • Банди на кратко - основи

  • Јога видео7

  • Јога видео8

  • Јога аудио9

  • Јога видео10

  • Композитна асана

  • Јога видео11

  • Јога видео12

  • Јога видео 13 - ресторативен час

  • Јога аудио14

 • 4

  Аудио релаксации

  • Да се опуштиме

  • Релаксација1

  • Релаксација2

  • Релаксација3 со визуелизација

  • Релаксација4

  • Релаксација5

  • Релаксација сончева

 • 5

  Основи на медитативната практика

  • Медитација каде и како

  • Медитативни основи1

  • Медитативни основи2

  • Медитативни основи3

  • Неврзано... наизглед

  • Следење внатрешни звуци

  • Од простирка кон медитација

  • Следење на мисли - почеток

 • 6

  Медитативна практика

  • Ние со себе

  • Дишење - освестување и следење

  • Следење на звуци - природата во градот

  • Следење на звуци внатре во нас

 • 7

  Ресурси

  • Уште додатоци

  • Пробниот час :)

  • На чекор до функционалност - сумирање

  • Моето лично духовно патување - Астарта дневник1

  • Настани, конференции, самити, предавања...